28.04.2012 | Slovakia

S&T Slovakia generálnym partnerom TREND konferencie INFOTRENDY 2012

V rámci hlavného programu konferencie a témy “AGILITA PRE BIZNIS” spoločne vystúpili Dušan Chudý, výkonný riaditeľ spoločnosti Sodexo a Juraj Saktor, riaditeľ pre rozvoj a stratégiu S&T Slovakia, s prezentáciou realizovaného riešenia v oblasti Cloud riešení pre spoločnosť Sodexo.

Cieľom projektu v spoločnosti Sodexo bolo zaviesť nástroj starostlivosti o zákazníkov, ktorý účinne podporí predajné úsilie obchodného tímu, a prinesie tak nielen zvýšenie príjmov, ale aj lepšiu obslužnosť zákazníkov spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť Sodexo naštartovala iniciatívu obnovy technológie, kde boli staršie nástroje a procesy nahradené integrovaným riešením, zahŕňajúcim aplikácie Microsoft Dynamics CRM a Customer Portal.

Silný CRM tím, inovatívnosť a odborné znalosti patrili medzi hlavné dôvody, prečo bola S&T Slovakia vybraná ako implementačný partner Sodexo na tomto projekte. Riešenie bolo nasadené do jedného mesiaca a je umiestnené v dátovom centre S&T v Žiline. Využitie softvéru ako služby (SaaS) bolo jednou z najsilnejších S&T konkurenčných výhod, pretože umožnilo znížiť počiatočné investičné náklady a TCO.

„Očakávali sme od riešenia v prostredí Cloud-u rýchle zavedenie nástroja na starostlivosť o našich zákazníkov. Podarilo sa: dnes vieme efektívne riadiť komunikáciu s novými a aj existujúcimi zákazníkmi,“ Dušan Chudý, CEO, Sodexo spoločné stravovanie a služby s.r.o.