Outsourcing

Outsourcing od S&T


Stratégia outsourcingu je v S&T založená na potrebách trhu. Technológie sa rýchlo menia a nároky trhu rastú. IT dnes umožňuje zbierať analytické dáta a pomocou nich uľahčovať rozhodovanie a merať efektívnosť podnikových procesov.

Rola IT sa taktiež mení. Spoločnosti sú ochotné zveriť správu svojej infraštruktúry a súvisiacich služieb vhodným IT partnerom, aby sa mohli lepšie sústrediť na potreby svojho hlavného podnikania. Trh na to náležite reaguje a skupina S&T týmto požiadavkám bezo zvyšku vyhovuje.

Outsourcingová ponuka S&T