Philips ClearVue 550

Ultrazvukový diagnostický prístroj nižšej strednej triedy

 

Architektúra prístroja


- 65.386 kanálový plne digitálny prístroj so širokopásmovým spracovaním signálu,
- energeticky nenáročný prístroj s vynikajúcou kvalitou zobrazenia,

Ergonómia prístroja


  

- váha prístroja 52 kg, šírka prístroja 53 cm,

- intuitívny ovládací panel,

- 19“ LCD panel s vysokým rozlíšením na pohyblivom ramene,

- jednotlačidlová iSCAN optimalizícia 2D obrazu a Dopplera,

- XRES a SonoCT technológia pre úpravu obrazu,

- nová technológia sond Active Array,

- štyri aktívne porty pre pripojenie sond,


Archivácia


- integrovaná pracovná stanica s pevným diskom, CD/DVD mechanika, USB,
- veľkosť slučky viac než 1200 obrázkov,
- DICOM 3.0. export