Prehľad produktov

Ultrazvukové prístroje


Tradícia výrobcu celotelových ultrazvukových prístrojov spoločnosti ATL a kardiologických ultrazvukových prístrojov Hewlett-Packard
Rádiodiagnostická technika


Záruka vysokej kvality zobrazenia vďaka dlhoročným skúsenostiam. Široký výber zobrazovacej techniky.
Počítačová tomografia CT

Intervenčná rádiológia

Nukleárna medicína

Magnetická rezonancia MR