Prehľad produktov

Monitory vitálnych funkcií

Modulárne hi-end monitory Philips a integrované low-end monitory Goldway.
Defibrilátory

Defibrilácia v rámci nemocnice. Philips má najlepšie overenú bifázickú krivku, má najviac klinických štúdií.
EKG prístroje a holtery

Rýchlosť, jednoduchá obsluha, integrácia do IT. EKG holtery Philips, tlakové holtery ABPM Oscar2.
Kardiotokografy CTG

Historické prvenstvo svojho predchodcu Hewlett-Packard, technologická špička v inováciách a kvalite.
Ultrazvuková technika


Tradícia výrobcu celotelových ultrazvukových prístrojov spoločnosti ATL a kardiologických ultrazvukových prístrojov Hewlett-Packard
Rádiodiagnostická technika

Záruka vysokej kvality zobrazenia vďaka dlhoročným skúsenostiam. Široký výber zobrazovacej techniky.
Počítačová tomografia CT

Intervenčná rádiológia

Nukleárna medicína

Magnetická rezonancia MR