Riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti

Ako dlhoročný partner svetoznámych výrobcov zdravotníckych pomôcok sa spoločnosť S&T stala v niektorých krajinách dôležitým kontaktným bodom pre nemocnice.

V úzkej spolupráci s PHILIPS Healthcare a ďalšími svetoznámymi výrobcami technológií spoločnosť S&T Slovakia ponúka ucelené riešenia zamerané na zlepšenie liečby pacientov počas celého cyklu zdravotnej starostlivosti – od prevencie a vyšetrenia až po stanovenie diagnózy, následnú liečbu, pozorovanie a vedenie dokumentácie. Spoločnosť S&T ďalej ponúka riešenia na digitalizáciu snímok, uchovávanie informácií a zlepšenie prepojenia medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.


Oddelenie spoločnosti S&T pre riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti s pobočkami v Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Moldavsku vytvára hodnoty pre svojich zákazníkov už 15 rokov. Portfólio našich služieb pozostáva rovnako ako tradičné riešenia v oblasti informačných technológií z nasledovných produktov: