Kariéra v S&T

S&T je medzinárodný a multikultúrny dodávateľ IT stratégií, podnikových procesov a systémov. Bez ohľadu na akékoľvek technológie, je to stále človek, kto hrá hlavnú rolu. Sme si veľmi dobre vedomí toho, že úspech celého nášho podnikania stojí na našich zamestnancoch a ich individuálnom príspevku. 
Očakávame, že pracovníci, ktorí sa stanú aktívnymi členmi kolektívu S&T, prispejú svojou kvalifikáciou, znalosťami, hodnotami i kultúrou. S&T im poskytne podporu pre ich nápady, kreativitu a pôsobenie v ich funkciách, podporí rozvoj zručností a znalostí a pomôže im k dosiahnutiu cieľov, ku ktorým vo svojej kariére smerujú. A to v ich domovoch alebo v zahraničí.

S&T sa skutočne stará o "vynikajúce výsledky" a "ocenenie jednotlivcov a podporu tímovej práce", a jej zamestnanci poznajú inšpirujúcu pracovnú atmosféru.

Máme rozsiahle skúsenosti s úspešnou integráciou postupne získavaných spoločností a históriu spoľahlivého, spravodlivého a atraktívneho zamestnávateľa, vďaka takým prednostiam ako sú:

  • Finančná stabilita, trvalý rast a úspechy v podnikaní
  • Veľké príležitosti profesijného rastu, zvyšovanie kvalifikácie pomocou intenzívneho školenia, účasť na veľkých inovačných projektoch a pravidelné nové úlohy, ktoré prispievajú k osobnému rozvoju zamestnancov
  • Atraktívne zamestnanecké výhody s rôznymi spôsobmi odmeňovania úspechov a s prémiovaním prispôsobeným miestnym podmienkam
  • Vysoká úroveň našich personálnych procesov

K našim hlavným charakteristikám ako zamestnávateľa patrí:

  • Možnosť organizovať si prácu podľa seba
  • Otvorená komunikácia bez bariér vo firemnej hierarchii
  • Neustále nové výzvy dané trvalým rastom spoločnosti
  • Podpora tímovej práce pod vedením odborníkov z medzinárodnej siete
Naším hlavným prístupom je nasadiť na lokálnom trhu lokálnych odborníkov, ktorí poznajú miestne prostredie. Zameriavame sa taktiež na odborné konzultácie vo vybraných oblastiach, čo ľuďom s potrebnou mobilitou a ochotou cestovať ponúka šance podieľať sa na náročných medzinárodných projektoch. To znamená, že môžete postupovať vo svojej kariére ako špecialista alebo manažér vo vlastnej zemi, bez toho, aby ste sa museli pravidelne sťahovať, alebo môžete dostať príležitosť na prácu v iných krajinách vo svojej alebo inej funkcii.

Sme hrdí na to, že ponúkame medzinárodnú atmosféru, ktorá pritom má spoločné naozaj len užitočné pracovné normy a vyhýba sa nadbytočnému zjednocovaniu. Našim zamestnancom poskytujeme veľkú dôveru, a tým aj nezávislosť a lokálnu organizáciu, čo znamená, že ak ste zodpovedný, spoľahlivý a viete pracovať samostatne, ste u nás na správnej adrese.

Záujem o prácu v S&T Slovakia:

V prípade záujmu pracovať v spoločnosti S&T Slovakia s.r.o., zašlite Váš životopis v slovenskom prípadne anglickom jazyku spolu s písomným Súhlasom so spracovaním osobných údajov za účelom výberu kandidátov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na adresu hr@snt.sk

Kontakt:

Tel.: +421 258 273 111
E-mail: hr@snt.sk

Informácie o voľných pracovných pozíciách v S&T Slovakia