SAP

Riešenia SAP sú najpoužívanejším svetovým štandardom. Sú stabilné, univerzálne, obsahujú best practices tisícok spoločností z celého sveta a zároveň sa dajú prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníkov
Spoločnosť S&T Slovakia patrí medzi najvýznamnejších partnerov spoločnosti SAP na slovenskom trhu. Bola prvou spoločnosťou, ktorá realizovala SAP riešenia u zákazníkov na Slovensku. Jej portfólio v oblasti SAP podnikových riešení a aplikácií a služieb zahŕňa celú škálu od strategického poradenstva, cez implementáciu ERP systémov a aplikačných nástrojov pre podporu základných podnikových procesov až po vývoj individuálnych zákazníckych riešení
a následnú systémovú údržbu.

V priebehu takmer 20-ročnej spolupráce S&T Slovakia uskutočnila viac ako 200 komplexných SAP projektov v rôznych odvetviach trhu. Pokrývajú oblasti výroby, logistiky, financií, aj ľudských zdrojov. S&T Slovakia súčasne prevádzkuje centrum systémovej podpory a outsourcingové centrum pre SAP riešenia pre približne pre 3 500 užívateľov.

S&T Slovakia, ako dlhoročný partner SAP, môže svojim zákazníkom ponúknuť jeden z najskúsenejších tímov. Považujeme za veľmi dôležité priebežné sledovanie kvality našich služieb a realizáciu riešení podľa dohodnutého obsahu, času a ceny. Výsledkom tohto snaženia sú dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi, v mnohých prípadoch presahujúce 15 rokov.

V rámci partnerstva s SAP, aj v spolupráci s ostatnými spoločnosťami v skupine, S&T Slovakia rozvíja a ponúka svojim zákazníkom celú radu riešení s využitím nových produktov a technológií, ako aj komplexné riešenia, ktoré prepájajú SAP s okolitými procesmi a systémami.

Riešenia a služby S&T Slovakia v oblastí SAP produktov sú orientované tak, aby skĺbili optimálnu funkčnosť, výkonnosť a perspektívu ďalšieho rozvoja. Základom týchto riešení sú:

Implementačné a konzultačné služby
Implementácia riešení na báze SAP Business Suite
Riešenia pre malé a stredné podniky
Business Consulting
Systémová integrácia a riešenia na kľúč
Projektový manažment

Podpora prevádzky

Support Centrum pre SAP riešenia – systém komplexnej podpory zákazníka
Outsourcing SAP

Špeciálne riešenia a add-on produkty
Nadobudnuté know-how umožňuje S&T Slovakia prinášať aj vlastné nadstavbové riešenia, ktoré reagujú na potreby a zvyklosti zákazníkov, rozširujú využitie SAP ERP systému o ďalšie možnosti a prinášajú zákazníkom novú konkurenčnú výhodu. S&T Slovakia vyvinula celú radu takýchto rýchlo aplikovateľných, a najmä prínosných riešení, medzi ktoré patria napríklad riešenia v oblasti sledovania a identifikácie materiálových tokov, riešenie pre evidenciu hmotného investičného majetku alebo nástroje a riešenia, ktoré rozširujú využitie informačného systému o ďalšie možnosti.
Viac o nadstavbových riešeniach:

Add-on SAP riešenia a produkty

Dodávky SAP licencí
Vďaka získaným a udržiavaným produktovým SAP certifikáciám S&T Slovakia môže ponúkať a dodávať svojim zákazníkom licencie produktov SAP, vrátane licenčného maintenanace. Vo väzbe na dosiahnutý partnerský status S&T Slovakia umožňuje získať zákazníkom atraktívne cenové podmienky.