Mobilita

V posledných rokoch sledujeme masívny nástup mobilných zariadení, predovšetkým tzv. smart telefónov, tabletov a iných mobilných zariadení, čo prináša mnoho nových možností. V prípade firiem umožňujú inovovaný prístup k podnikovým systémom, a tým sa celkovo mení aj spôsob práce jednotlivca a celých spoločností.  
Prudký nárast počtu zariadení vo firemnej sieti však nesie so sebou potrebu správy smart telefónov a tabletov, a taktiež správy samotnej siete a aplikácií, s ktorými užívatelia „v teréne“ pracujú. Pre túto oblasť sa ustálil výraz Mobile Device Management (MDM), čiže súbor nástrojov pre správu mobilných zariadení. Základom je efektívna správa týchto prenosných prístrojov z jedného miesta, čiže na diaľku, a to efektívne a spoľahlivo bez ohľadu na typ prístroja alebo využívaný operačný systém.

MDM má na rozdiel od konvenčných foriem správy zariadení mnoho výhod, napríklad možnosť nastavenia všetkých kľúčových parametrov prístroja na diaľku, či vysokú úroveň zabezpečenia – a to ako samotného zariadenia, tak aj dát, ku ktorým prostredníctvom smart telefónu alebo tabletu užívatelia pristupujú. Firemné informácie majú vo väčšine prípadov ďaleko vyššiu hodnotu než samotný prístroj. V prípade, že telefón alebo tablet niekto stratí alebo mu bol ukradnutý, je možné vďaka MDM na diaľku vymazať celý obsah prístroja, prípadne ho zablokovať pre ďalšie použitie.

Bezpečnosť mobilných zariadení je trendom, ktorý je často riešený v súvislosti s vysokou penetráciou mobilných zariadení a mobilných aplikácií vo firemnej sieti. Medzi základné bezpečnostné pravidla a politiky patrí uzamykanie prístrojov, vrátane automatického uzamykania pri nečinnosti, kryptovanie vnútornej pamäte, či obmedzenie systémových funkcií, napríklad zákaz inštalácie aplikácií samotným užívateľom.

Súčasne je potrebné starať sa aj o samotné zariadenia a aplikácie, ktoré sú v „smart“ prístrojoch užívateľmi prevádzkované. S ohľadom na široké portfólio smart telefónov a tabletov, najmä s operačným systémom Android, je MDM nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o aplikácie. Vďaka špecializovaným programom je možné správu aplikácií realizovať hromadne na všetkých vybraných zariadeniach. Zároveň je jednoduché nechcené aplikácie na diaľku mazať, prípadne iné plošne inštalovať.

Pomocou centrálnej správy zariadení je zároveň možné konfigurovať e-mailové schránky, pripájať smart telefóny a tablety do firemnej siete VPN, alebo umožniť pripojenie zariadení k WiFi sieťam. Vďaka MDM je tiež výrazne jednoduchšia evidencia jednotlivých prístrojov a inventarizácia aplikácií pre administratívne a účtovné účely.

Medzi korporátnymi zákazníkmi sa stále zvyšuje záujem o riešenie MEAP (Mobile Enterprise Application Platform), čo reprezentuje ucelenú skupinu produktov umožňujúcich vývoj a prevádzku mobilných aplikácií. Podľa analytikov spoločnosti Gartner platí „Pravidlo troch“; ak spoločnosť využíva tri a viac mobilných aplikácií, tri a viac operačných systémov a minimálne tri back-endové zdroje dát, mala by nasadiť MEAP.

Aj v relatívne novej oblasti mobility disponuje S&T ucelenými riešeniami. Pre Mobile Device Management (MDM) disponuje spoločnosť S&T niekoľkými partnerskými riešeniami, ktoré podporujú všetky kľúčové operačné systémy mobilných zariadení - Android od Googlu, iOS od Applu, BlackBerry, Windows Phone od Microsoftu, aj Symbian od Nokie.

Vďaka vhodne zvolenému, nainštalovanému a prevádzkovanému MDM softvéru, vrátane zaškolenia zo strany expertov S&T, dokáže zodpovedný IT manažér konfigurovať mobilné zariadenia firmy, zaistiť niekoľkostupňové zabezpečenie, a zároveň sledovať využitie zariadení. Samozrejmosťou je potom podpora tabletov a smart telefónov v režime BYOD (Bring Your Own Device), kedy zamestnanci firmy využívajú svoje súkromné zariadenia na pracovné účely. V oblasti MDM sa S&T špecializuje na riešenia spoločnosti Mobile Ikon, v prostredí Microsoft je to Microsoft System center a Intune.

Skupina S&T má tiež vlastné technológie pre oblasť mobility – MEAP (Mobile Enterprise Application Platform) riešenie Sevice2go dcérskej spoločnosti AMIT.

Produkty a riešenia:
– Mobile Iron
– Citrix XenMobile
– Citrix Zenprice
– Microsoft System center, Intune
– AMIT
– Microsoft Office 365