Spolupráca a integrovanie

Predpokladom pre EAI je prepojiteľnosť heterogénnych technologických platforiem. Pri analýze rozličných procesov v rámci spoločnosti využíva EAI komplexné podnikové pravidlá a dlhotrvajúce podnikové procesy, kde logické pracovné jednotky sú dni alebo týždne. Nevyhnutná je zvyčajne aj vtedy, keď je potrebné rozšíriť / zdokonaliť už existujúce zautomatizované podnikové procesy alebo pri potrebe zavedenia úplne nových.

Spolupráca a zdieľanie informácií v rámci celej spoločnosti sú v súčasnosti podporované podnikovými portálmi, ktoré zdokonaľujú fungovanie spoločnosti mnohými funkciami. To umožňuje prepojenie personálu, tímov a poznatkov nezávisle od procesov. Spolupráca tímov je (bez ohľadu na lokalitu) spolupráca v rámci (virtuálnych) tímov umožnená integrovanými štandardnými nástrojmi.

Naše služby:

Naše služby poskytuje veľké množstvo vývojárov, plánovačov riešení a konzultantov v oblasti procesov a aplikácií, ktorí dokážu zvládnuť akokoľvek rozsiahle a komplexné integračné projekty.

 • Integrácia procesov (EAI)
EAI je základom pre konverziu dát a príkazov medzi formátmi dvoch odlišných aplikácií.

 • Mobile Business
Mobilné zariadenia umožňujú zavedenie nových foriem sieťovania. Okrem iného umožňujú nasledovné funkcie: zobrazenie aktuálnych informácií o zákazníkoch a dostupnosť náhradných dielov, zaznamenávanie času, objednávanie materiálu a pod. Využívanie mobilných riešení vedie nielen k zníženiu nákladov na procesy, ale zároveň k zvýšeniu rýchlosti a flexibility procesov.

 • RFID
Radio-frequency identification enables procedures in goods receipt and goods shipment departments, as well as internal operational material flows, to be tracked and logged rapidly and precisely and be booked in ERP (Enterprise Resource Planning) systems. RFID increases the value of logistics procedures without the need for manual intervention.

 • Internet Sales
Rýchle a efektívne spracovanie objednávok je často dotlačené až na hranicu možností, ak sú do týchto procesoch zapojené viaceré obchodné jednotky v rámci spoločnosti alebo dokonca externí partneri. Dôsledkom môžu byť nedostatočné služby zákazníkom, dlhý čas spracovania, chyby v procesoch a zvýšené náklady. Týmto problémom sa možno vyhnúť realizáciou predaja produktov alebo náhradných dielov prostredníctvom internetového riešenia.

 • Portálové riešenia
- portálové stratégie a poradenstvo ohľadom portálových procesov 
- IT architektúra / technológie portálových riešení 
- návrhy integrácie portálových riešení
- implementácia portálových riešení


Výhody pre zákazníkov:

 • komplexná podpora obchodu
 • využívanie bežnej infraštruktúry pre integrované aplikácie za účelom dosiahnutia maximálnej efektivity
 • rýchla reakcia na obchodné udalosti, zmenšenie skladových zásob, skrátenie času nových pracovných cyklov a zníženie nákladov ďalším využitím už existujúcich procesov a aplikácií a iných IT aktív
 • možnosť využitia horizontálnych procesov vo vertikálnych aplikáciách a v rámci viacerých systémov
 • jednoduché pridávanie nových balíkových aplikácií a systémov bez prerušenia už existujúcich podnikových procesov
 • efektívna prevádzka (orientovaná na procesy a úlohy)
 • spokojný personál (rovnaké rozhranie pre všetky aplikácie / funkcie, rýchla realizácia pracovných postupov)
 • integrácia systémov a osôb prostredníctvom jednej platformy

Strategické platformy:

 • IBM WebSphere
 • Microsoft BizTalk Server
 • Microsoft SharePoint
 • SAP NetWeaver