Virtualizácia

Tradičné dátové centrá typu “jeden server pre jednu aplikáciu” už nevyhovujú súčasným meniacim sa biznis požiadavkám podnikov a spoločností a stávajú sa brzdou ďalšieho rastu a rozvoja. Moderné dátové centrá musia byť jednoducho manažované, musia podporovať prudký nárast dát, nárast a zmeny aplikácií, musia byť flexibilné, úsporné a “zelené”. Zároveň musia zabezpečiť vysokú dostupnosť dát, aplikácií a služieb, aby nedošlo k neželaným poruchám, odstávkam a finančným obchodným stratám.  
Základnou požiadavkou a vlastnosťou súčasného dátového centra sa stáva virtualizácia. Virtualizácia dátového centra na každej jeho úrovni (sieť, server, storage) umožňuje eliminovať negatíva fyzických zariadení a poskytuje dynamicky požadované výkonové zdroje. Virtualizácia zároveň prináša vyššie možnosti riešenia vysokej dostupnosti a zabezpečenia nepretržitej prevádzky.

S&T Slovakia má rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti z praxe pri návrhu a realizácie dátových centier rôznych veľkostí s využitím virtualizácie na všetkých úrovniach. Súčasťou DC riešení sú aj ďalšie zariadenia a komponenty, ako napájaním a klimatizáciou počnúc a monitoringom a vzdialenou správou končiac. Súčasťou portfólia služieb sú okrem návrhu a implementácie aj ďalšie konzultačné služby v oblasti SW, IMAC, služby podpory HW a SW, opravy porúch a podobne.

Serverová virtualizácia x86
Serverová virtualizácia UNIX
Virtualizácia desktopov