S&T Slovakia: 25 rokov na trhu

Odbornosť. Flexibilita. Ústretovosť. Partnerstvo.

Spoločnosť S&T Slovakia oslavuje v tomto roku 25 rokov svojej existencie. Od svojho založenia v roku 1993 patrí medzi popredné ICT spoločnosti na Slovensku. Už 25 rokov prináša zákazníkom vysokú pridanú hodnotu, v podnikaní je dôveryhodným partnerom a pre svojich zamestnancov predstavuje stabilného a atraktívneho zamestnávateľa.

Odbornosť, flexibilita, ústretovosť a partnerstvo pre S&T Slovakia neznamenajú iba slová. 25 rokov preverilo ich význam a určilo ich skutočnú kvalitu. Sú to hodnoty, ktoré sa opakovane objavujú v prieskumoch spokojnosti zákazníkov ako odpovede na jednoduchú otázku: Čo na spoločnosti S&T Slovakia najviac oceňujete?
Sú to hodnoty, na ktorých chceme stavať naše spoločné istoty aj do budúcnosti.

25 rokov môže znamenať pre úspešnú firmu mnoho. Je to tak aj v prípade S&T Slovakia - v oblasti informačných technológií sa so svojimi službami stala nezastupiteľnou súčasťou života mnohých domácich a zahraničných firiem.