O spoločnosti S&T Slovakia

Spoločnosť S&T Slovakia patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. Sústreďuje sa najmä na oblasti, kde má silné kompetencie, dlhoročné skúsenosti a vybudovaný tím odborníkov.

Ide najmä o oblasti IT a podnikového poradenstva, implementácie a podpory riešení SAP, nasadzovania nástrojov v oblasti Business Intelligence a podnikovej analytiky. V rámci portfólia infraštruktúrnych a integračných riešení spoločnosť poskytuje všetky druhy služieb od dodávok IT komponentov až po plánovanie a realizáciu komplexných sieťových, storage a bezpečnostných riešení, riešení pre prevádzku virtuálnych dátových centier a cloudových služieb.

V rámci segmentu digitálnej transformácie S&T Slovakia prináša inovatívne riešenia pre oblasti IoT a Industry 4.0, riešenia pre zjednotenú komunikáciu a integráciu audio-vizuálnej techniky. Spoločnosť pôsobí aj na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu „inteligentnej energie“, kde poskytuje široké portfólio inteligentných energetických technológií a komplexných riešení, ako aj ich integrácie do podnikových informačných systémov.

S&T Slovakia dlhodobo poskytuje taktiež služby v oblasti predaja a servisu medicínskej techniky. Spoločnosť je autorizovaným distribútorom produktov výrobcu Philips Healthcare na Slovensku.

Ponuka riešení a služieb S&T Slovakia je zameraná na potreby zákazníkov predovšetkým z oblasti priemyselnej výroby, finančných služieb, sieťových a telekomunikačných odvetví, obchodu a verejnej správy. Medzi našich dlhodobých kľúčových zákazníkov patria spoločnosti Embraco, Grafobal, Heineken, Holcim, Orange, Slovalco, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, UniCredit, Stredoslovenská energetika, Ministerstvo školstva SR, Slovnaft, Volkswagen Slovakia a mnohé ďalšie. Zákazníci oceňujú kombináciu odvetvových znalostí a podnikového a IT poradenstva, ktoré im odborníci S&T Slovakia poskytujú.

S&T Slovakia dosiahla v roku 2017 čistý obrat v hodnote 21,34 mil. EUR. Zamestnáva takmer 100 odborníkov. Na Slovensku má zastúpenie v Bratislave, Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici.

Medzinárodné zázemie
S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T AG so sídlom v Linzi, ktorá má zastúpenie vo viac ako 25 krajinách a patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy. Zamestnáva 3 900 pracovníkov. Viac o S&T Group

Ako člen nadnárodnej skupiny, S&T Slovakia výrazne profituje zo skúseností sesterských spoločností holdingu pôsobiacich v okolitých krajinách. Pracovníci S&T Slovakia sa podieľajú na riešení mnohých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z S&T Slovakia ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou.

Partnerská spolupráca
S&T Slovakia patrí dlhodobo medzi najvýznamnejších IT dodávateľov pre podnikové informačné systémy. Svojim zákazníkom poskytuje progresívne komplexné riešenia na báze riešení a produktov od popredných svetových dodávateľov ako SAP, HP, IBM, DELL EMC, Microsoft, CISCO a ďalších. Partneri S&T Slovakia

Spoločnosť S&T Slovakia je aktívnym členom viacerých profesijných a vzdelávacích neziskových organizácií, ktorých cieľom je prispieť k celkovému rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku ako aj podpora vybraných spoločensko-prospešných projektov. Spoločenská zodpovednosť

Kvalita služieb
Kvalitu poskytovaných služieb S&T Slovakia potvrdzujú aj používané systémy pre manažment kvality, environmentálny manažment a manažment bezpečnosti informácií. Spoločnosť disponuje platnými certifikátmi podľa medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 10006:2003, EN ISO 14001:2015 a ISO/IEC 27001:2013. S&T Slovakia je zároveň držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke NBÚ so stupňom „Tajné“.
Viac o Manažmente a politike kvality S&T Slovakia