Kontakty

S&T Slovakia
Bratislava:
S&T Slovakia s. r. o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

tel.: +421 2 58 273 111
fax: +421 2 58 273 212
e-mail: snt@snt.sk
(orientačná mapa)
Banská Bystrica:
S&T Slovakia s. r. o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 4141 955
fax: +421 2 58 273 212
e-mail: snt@snt.sk
(orientačná mapa)
Košice:
S&T Slovakia s. r. o.
Krivá 18
040 01 Košice

tel.: +421 55 7266 555
fax: +421 2 58 273 212
e-mail: snt@snt.sk
(orientačná mapa)
Žilina:
S&T Slovakia s. r. o.
Priemyselná ulica 2
010 01 Žilina

tel.: +421 41 5115 111
fax : +421 2 58 273 212
e-mail: snt@snt.sk
(orientačná mapa)
S&T Slovakia Servis
Bratislava:
S&T Slovakia s. r. o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

tel.: +421 2 58 273 111
fax: +421 2 58 273 212
Príjem/výdaj:
PO - PI: 8.00-17.00
Banská Bystrica:
S&T Slovakia s. r. o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 4141 956
fax: +421 2 58 273 212
Príjem/výdaj:
PO - PI: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Košice:
S&T Slovakia s. r. o.
Krivá 18
040 01 Košice

tel.: +421 55 7266 555
fax: +421 2 58 273 212
Príjem/výdaj:
PO - PI: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Žilina:
S&T Slovakia s. r. o.
Priemyselná ulica 2
010 01 Žilina

tel.: +421 41 5115 111
fax : +421 2 58 273 212
Príjem/výdaj:
PO - PI: 8.00-17.00