Manažment spoločnosti

Helena Horovčáková
Helena Horovčáková
výkonná riaditeľka
Podnikové riešenia
Business Unit Manager

             

Štefan Klein
Štefan Klein
obchodný riaditeľ
             

Jozef Brach
Jozef Brach
finančný riaditeľ

Peter Behrík
Peter Behrík
Infraštruktúrne riešenia
Business Unit Manager             

Matúš Kolarčík
Matúš Kolarčík
Medicínske riešenia
Business Unit Manager