Spoločenská zodpovednosť

S&T Slovakia sa hlási k princípom spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie. Manažment spoločnosti si plne uvedomuje, že tvorba zisku a spoločensky zodpovedné podnikanie musia byť vzájomne prepojené, a preto aktivity v tejto oblasti tvoria už dlhodobo súčasť jej strategického plánovania.

S&T Slovakia zameriava svoju pozornosť na podporu vybraných projektov najmä v oblastiach vzdelávania a zdravotníctva.

Podpora v oblasti vzdelávania

Už od roku 2003 je S&T Slovakia partnerom neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Ako člen správnej rady, S&T Slovakia prináša vklad a pohľad „profesionála z praxe“ s potrebným know-how, podporuje aktivity organizácie zabezpečením materiálneho vybavenia a priestorov pre ich konanie. Súčasne sa aktívne podieľa na organizácii a priebehu vybraných vzdelávacích projektov v oblastiach aplikovanej ekonómie a rozvoja podnikateľských zručností, ktoré sú určené ako pre stredoškolských a vysokoškolských študentov, tak aj pre učiteľov.

Spoločnosť S&T Slovakia je pripravená podporiť ďalšie zaujímavé, aj netradičné inovatívne projekty.

Podpora v oblasti zdravotníctva

Spoločnosť S&T Slovakia, ako autorizovaný distribútor medicínskej techniky, sa dlhodobo angažuje v rôznych projektoch sponzorskej podpory a skvalitňovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Okrem darov špeciálneho vybavenia a prístrojov pre rôzne zdravotnícke zariadenia naprieč celým Slovenskom, angažuje sa aj v priamej podpore zdravotníckych nadácií a iných partnerských podujatí.