Cloud Computing

Cloud je novým prístupom pri využívaní IT prostriedkov – najmä hardvéru a softvéru – a to na diaľku, prostredníctvom internetu. Z pohľadu užívateľa je všetko, čo sa nachádza mimo jeho počítač alebo sieť, v akomsi oblaku, odkiaľ aj pochádza názov cloud. Taktiež je tu druhá paralela s oblakmi, ktoré sa neustále – rovnako ako potreby firiem v oblasti IT vybavenia – pohybujú a vyvíjajú. Užívatelia môžu na diaľku a predovšetkým rýchlo, rozšíriť portfólio využívaných služieb v prípade rýchleho rastu firmy alebo rozbehu nových podnikateľských aktivít. To všetko bez nevyhnutných investícií do nového hardvéru alebo softvéru, a s nižšími prevádzkovými nákladmi.
Myšlienka zdieľania výpočtového výkonu počítačov a serverov na diaľku vznikla pred rokmi, keď veľké korporácie zistili, že kapacita ich dátových centier zostáva nevyužitá, obzvlášť v noci. Zodpovední manažéri sa rozhodli voľnú kapacitu ponúkať cez internet iným užívateľom. Postupne sa z cloud computingu stalo plnohodnotné podnikanie, služby sa stali profesionálnymi a dodávatelia, vrátane S&T, ponúkajú vo svojich dátových centrách prenájom neobmedzeného výpočtového výkonu pre aplikácie a programy.

Podľa miery využitia služieb poskytovateľa cloudu rozlišujeme tri základné úrovne cloud computingu: softvér ako služba (SaaS), platforma ako služba (PaaS) a infraštruktúra ako služba (IaaS). Využívanie cloudových služieb niektorého z poskytovateľov sa označuje ako verejný cloud, a v prípade, že si firma buduje cloud interne vo svojom prostredí, hovoríme o ňom ako o privátnom. Nové technológie podporujú aj kombinovaný režim – tzv. hybridný cloud - keď je vedľa privátneho cloudu časť IT služieb využívaná z vonkajších zdrojov od externých dodávateľov.

Cloud computing je akýmsi evolučným pokračovaním virtualizácie, čiže rozdelenia jedného fyzického serveru (pamäti, úložiska, sieťovej karty) na viac oddelených jednotiek, ktoré fungujú separátne, s vlastným operačným systémom a prideleným výpočtovým výkonom. V momente, keď virtualizácia firemných serverov dosiahne významnú časť, približne troch štvrtín kapacity hardvéru, začína situácia pripomínať cloud computing so všetkými výhodami, predovšetkým efektívnejšou správou kapacít.

Spoločnosť S&T poskytuje v oblasti cloudu komplexné portfólio služieb, ktoré užívateľom z akéhokoľvek odvetvia ekonomiky a akejkoľvek veľkosti firmy, umožňuje používať potrebné aplikácie bez nutných investícií do hardvéru alebo softvéru.

Cloud od S&T má niekoľko základných výhod, popri úspore nákladov a nulovej počiatočnej investícii sa jedná o rýchle sprevádzkovanie služieb vrátane otestovania daného riešenia. Od objednania môže služba fungovať do 10 minút, zároveň však nie je projekt časovo obmedzený a v momente, keď ho užívateľ nepotrebuje, dodávky sú ukončené. Konfigurácia cloudových služieb vychádza z podnikateľských požiadaviek zákazníka, ktorý platí iba za využité prostriedky v podobe licencie, dedikovaného úložného priestoru a výkonu serverov, a to na mesačnej báze.
Prístup S&T k problematike cloudu obsahuje riešenia pre všetky tri úrovne, teda IaaS, PaaS a SaaS. Zatiaľ čo prvé dve formy cloudových služieb zahŕňajú privátny cloud, prenájom neobmedzeného výpočtového výkonu v S&T Cloude, či prenájom priestorov v dátových centrách, v rámci SaaS (softvér ako služba) poskytuje S&T služby Microsoft Office 365, Microsoft CRM Online, či efektívnu prevádzku aplikácií SAP v privátnom cloude.