Business Intelligence

Analýza BI sa zvyčajne vykonáva v závislosti od dátových skladov (DWH – Data Warehouse). Analytické hodnotenia nevyhnutné na vytváranie správ musia byť najskôr nastavené. Tento krok zahŕňa napríklad jednoduché zhromaždenie údajov o celkových tržbách pre jednotlivé položky alebo divízie za posledné dni, týždne alebo mesiace. Takisto pokrýva aj zložitú štatistickú analýzu s využitím hĺbkovej analýzy dát (data mining) kvôli analýze trendov v správaní zákazníkov. Metódy analýzy okrem iného zahŕňajú kocky OLAP (online analytické spracovanie), hĺbkovú analýzu dát (data mining), hĺbkovú analýzu textov (text mining), hĺbkovú analýzu internetových dát (web mining) a argumentáciu v závislosti od situácie.

Naše služby:
Ponúkame skúsenosti v oblasti Business Intelligence v širokej škále odvetví, napr. výroba, obchod, poisťovníctvo, bankovníctvo, telekomunikácie atď.

- Definovanie stratégie
Integračné koncipovanie plánov pre organizáciu a architektúru BI.

- Implementovanie riešení BI
Príprava vhodných plánovacích a analytických riešení a tiež riešení na vytváranie správ s priamou a portálovou integráciou pre predaj, služby, logistiku, zaobstarávanie, ľudské zdroje a iné podnikové oblasti.

- Plošná optimalizácia BI
Optimalizácia existujúcich prostredí BI prostredníctvom systematickej kontroly dát, upravovania parametrov a zavedenia trvalých podporných štruktúr BI.

Výhody pre zákazníkov:
- Konverzia informácií o procesoch na obchodné poznatky
- Meranie obchodného výkonu v reálnom čase
- Konzistentné základné údaje
- Zvýšenie kvality plánovania a vytvárania správ pre celú organizáciu
- Automatické konsolidovanie prognózovaných a cieľových dát naprieč jednotlivými krajinami, výrobkami / skupinami výrobkov atď.

Strategické platformy:
- SAP Business Objects & Business Warehouse
- Cognos